SKODA FAN CLUB TURKEY - Kullanım koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye üye olmak mümkün değildir.İşbu üyelik sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Skodam.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin sisteme konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sisteme devam eden erişiminiz veya devam eden sistemi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. AMAÇ

İşbu sözleşmenin amacı bir taraftan www.skodam.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle SKODAM olarak anılacaktır.) diğer taraftan SKODAM sistemini/sitesini/hizmetlerini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

2. GENEL KURALLAR

 1. Kullanıcılar, SKODAM'a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Üyeler, kendilerine ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamayı, şifrenin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendilerine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğinde/şüphelendiklerinde bu durumu derhal SKODAM’a bildireceklerini kabul ederler. SKODAM, kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, üye adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu değildir.
 2. Üyeler; SKODAM'a yükledikleri (web sitesine doğrudan veya çeşitli uygulamalar aracılığı ile yapılan yüklemeler dahil) her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın her türlü tespitlerin (Bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarının ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Türkiye'de ve tüm dünyada, SKODAM tarafından belirlenen her türlü mecrada/platformda/ürün/malzeme/organizasyonda ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, münhasıran herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu içeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve paylaşılmasına muvafakat ettiğini, bu taahhütnamenin muvafakatname/yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Üyeler, söz konusu içerikler üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak ihlallerinden sorumlu ve tek muhatap olduklarını, SKODAM ve SKODAM'ın devirde bulunduğu/yayınladığı, ilettiği/paylaştığı kişilerin bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya 3. kişilere, Meslek Birliklerine ödenmek zorunda kalınacak bedel ve sarf edilecek masraflar ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğunu, SKODAM'ın uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine rücu edileceğini kabul ve taahhüt ederler.
 4. Üyeler, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek İçerikleri siteye iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya her türlü İçerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin SKODAM tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların SKODAM tarafından yüklenildiği anlamına gelemez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar üyeler tarafından karşılanacaktır.
 5. SKODAM'ın sitede yayınlanan içerikleri birebir denetlemek ve hukuka uygunluğunu onaylamak gibi bir zorunluluğu yoktur.
 6. Üyeler, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. SKODAM, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. SKODAM yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca üyelerin sorumluluğundadır.
 7. SKODAM’ın işbu taahhütnamede sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür İçeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.
 8. SKODAM, kullanıcıların faaliyetlerini sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabilir, erteleyebilir ya da üyeliklerini sonlandırabilir.
 9. Üyeler, Servise bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür İçerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.
 10. Üyeler, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Sitede yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.
 11. Üyeler, başka herhangi bir kullanıcının siteyi kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.
 12. Üyeler, SKODAM'a iletecekleri İçeriklerin 3. kişiler tarafından ücretli ve/veya ücretsiz olarak ulaşılabilir durumda olduğunu, SKODAM’ın, sitenin belli alanlarını veya bölümlerini, sitede kullanılan bazı imkânları ücretli hale getirebileceğini, çeşitli formatlarda tanıtım ve/veya reklam görüntüleri, yazıları, bağlantıları yayınlayabileceğini ve ücretleri belirleme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler. Üyelerin bu hususlarda SKODAM’dan herhangi bir talebi olmayacaktır.
 13. Üyeler, siteye iletecekleri İçeriklerin sadece SKODAM tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde yayınlanacağını, SKODAM’ın işbu taahhütnamede yer alan yükümlülük veya sorumluluklardan herhangi birine aykırı davranılması halinde ve her halükarda kendi inisiyatifiyle önceden haber vermeksizin ve herhangi bir sebep belirtmek zorunda olmaksızın söz konusu içerikleri sistemden çıkarma, yayınlamama ve/veya değiştirilerek/kesilerek yayınlama hakkının saklı olduğunu, bu durumlarda SKODAM’ın hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını kabul ederler.
 14. Üyeler, yonetici@skodam.com adresine herhangi bir içeriği rahatsız edici yada yasadışı bularak silinmesi/değiştirilmesi yönünde başvuru yapabilirler. SKODAM’ın içeriği sistemden kaldırmak veya kaldırmamak konusunda bir taahhüdü bulunmayıp, kendi inisiyatifiyle sistemlerden çıkarmak veya yasal ve resmi merciler yoluyla başvuru yapılmasını beklemek yönünde karar vermesi mümkündür.
 15. İşbu Taahhütname Kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen SKODAM’ın inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra Servisin kullanımına devam edilmesi ve Servis kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, üyelerin söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.
 16. SKODAM’ın, kullanıcılar tarafından, site kapsamında link verilen 3. kişilerin web siteleriyle ilgili olarak İçerik, gizlilik ya da uygulama gibi konulardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Link vermek için gerekli izinleri almak kullanıcıların kendi sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek zararlardan da kullanıcılar tek başına sorumludurlar.
 17. Üyelerim Servis kapsamında kendilerine tahsis edilen alanındaki İçeriklerin kaybolması, bozulması durumunda SKODAM’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 18. Sitenin kullanımı ile ilgili olan tüm riskler üyelerin sorumluluğundadır. Sitenin kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile SKODAM kullanıcılara tazminat ödemeyecektir.
 19. SKODAM, kullanıcıların sağladıkları İçerikleri kendi bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarabilir veya çıkarmayabilir, 3. Kişilere ait siteler ile paylaşabilir. Bu hususta kullanıcıların herhangi bir talebi olmayacaktır.
 20. Üyeler, işbu Taahhütname Kurallarının uygulanması ve söz konusu servis sırasında doğabilecek herhangi bir ihtilafı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağını kabul eder.
 21. Üyeler, işbu Taahhütname Kurallarının ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda SKODAM bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.